Maandelijkse informatie over de SCAR-kwaliteit

Uw veestapel goed voeren gedurende de winter !
Bij het begin van de wintervoederperiode stellen wij regelmatig vast dat vele kwekers klagen over een produktietekort bij hun runderen. Een van de voornaamste oorzaken is ongetwijfeld de kwaliteit van het ruwvoer en in het bijzonder een verhoging van de cellulose en een vermindering van de eiwitwaarden.
Daarom moet men de eiwitten en hun kwalteiten niet onderschatten bij runderen.

 

Wij weten dat de post voeding een aanzienlijke uitgave betekent voor de landbouwer en dus een impakt heeft op de rendabiliteit van zijn kudde.

 

Het objektief blijft van goed zijn kosten voor voer te beheersen en te onderdrukken en tegelijkertijd het produktieniveau van zijn veestapel. De uitbater moet ten alle prijze vermijden om te besparen wanneer daardoor de opbrengsten van de boerderij zouden verminderen .

 

Het is dus best dat de kweker in samenwerking met de technicus van SCAR  rekening gehouden met zijn objektieven, de capaciteit van zijn oogsten en specifieke behoeften van zijn vee een voederplan voor zijn dieren bepaalt.
Het zal hem toelaten om zijn ruwvoer volledig te valoriseren dank zij de geconcentreerde aanvullingen en aangepaste kwaliteits mineralen.
Een goede uitvoering van dit programma is een garantie voor gezondheid en rendabiliteit van uw kudde.

 

Het is bijlangrijk te preciseren dateen onaangepast rundervoer weliswaar  kwalitatiief en voldoende op de lange duur zou leiden tot verminderde resultaten op het nieau van opbrengst van het het vee en de uitbating.
We mogen niet uit het oog verliezen dat we niet alleen het heden maar ook de toekomst , kortom het geheel van de veestapel moeten bewaren op middelange en lange termijn.

 

Het voedselprogramma SCAR " Immunofeed" en de aanvullende mineralen Vitalmine zijn samengesteld uit zorgvuldig uitgekozen grondstoffen met voordurende kwaliteitscontrole.
Bovendien zijn zijn zij ontworpen om te verbeteren en op een optimale manier uw ruwvoer te valoriseren volgens hun energetiche samenstelling ., eiwitten en mineralen.

 

Hebt u nog enige twijfel... Kom onze formules maar eens bekijken.

 

Scar, dat is de garantie voor kwaliteit en transparantie

 

TOP van de pagina