Certificaten

SCAR beschikt sinds 1995 over een Kwaliteitssysteem, dus heel lang vóór de eerste crisissen (dioxine, gekkekoeienziekte, enz.) die onze sector gekend heeft!

Dit kwaliteitssysteem wordt natuurlijk verder ontwikkeld en wordt elk jaar uitgebreid met nieuwe normen, verplichtende regels, eisen, processen, en zelfs specifieke organisaties...

 

Zo heeft SCAR de volgende certificeringen kunnen verkrijgen:

 

- Certificering FCA (met HACCP vanaf 2001)
Dit kwaliteitssysteem uitgewerkt door het beroepsplatform OVOCOM en geldig verklaard als leidraad voor de sector door de FAVV (Belgische inspectie-en controledienst voor voedselproductie) wordt regelmatig doorgelicht door een externe inspectie- en certificeringsinstelling die erkend wordt door Belcert, zoals 'Promag' in ons geval. Deze externe instelling controleert regelmatig, niet alleen administratief, maar vooral 'in situ', het naleven van de criteria, normen, controles en de aankoop-, productie-, opslag-, transport- en commercialiseringsomstandigheden, voorgeschreven voor de sector en in verschillende bestekken.

 

- Attest van gecontroleerd mengvoeder met max. 0,9 % GGO's
Deze categorie voedingsmiddelen beantwoordt aan de bestekken over de productie en de levering van grondstoffen en mengvoeder met gecontroleerd GGO-gehalte (≤ 0,9 %).
Dit attest houdt in dat de ondernemingen onderworpen worden aan een audit (doorlichting) uitgevoerd door de certificeringsinstelling en geacht worden in staat te zijn om te produceren volgens talrijke specifieke aankoop- en fabricageprocedures van mengvoeder met gecontroleerd GGO-gehalte.

 

- Biologische certificering
Dit kwaliteitssysteem wordt gecontroleerd door de erkende instelling 'Certisys' die de integriteit moet nagaan van de voedingsketen van de biologische producten.

 

- Attest voor de productie en levering van Plantaardige voedermiddelen en mengvoeder
Dit attest is afgeleverd door een extern inspectie- en certificatieorganisme dat erkend is door Belcert.  In ons geval is dit Promag.

 

- Certificaten VLOG

 

Het Kwaliteitssysteem van SCAR streeft dus de volgende doelstellingen na:

Het concurrentievermogen en de kwaliteit van het geproduceerde mengvoeder garanderen

Een totale transparantie van onze productie tot stand brengen

De veiligheid van het dier en van de eindgebruiker garanderen

 

 

Dit houdt dus in:

♦ normen op het vlak van
- voeding,
- hygiëne,
- preventie tegen alle vervuiling of ongewenste substanties,
- preventieve en correctieve controles!

♦ een totale naspeurbaarheid die het volgende mogelijk en geloofwaardig maakt:
- preventie,
- controles,
- identificatie en omschrijven van gebreken,
- beheersing van de retourstromen,
- transparantie: niets te verbergen!

Bij dit Kwaliteitssysteem zijn alle personeelsleden van de landbouwcoöperatie betrokken, beide Departementen (Landbouw en Granen & Zaden), alle zetels (Herve, Argenteau, Büllingen, Henri-Chapelle, Ouffet en Waimes) en alle activiteiten (productie, transport en verkoop), vanaf de inkoop van de grondstoffen tot en met de uiteindelijke levering van de afgewerkte producten over alle tussenstappen (zie schema)!

Ons personeel is erg trots op dit Kwaliteitssysteem dat kwalitatieve garanties biedt en de garantie op naspeurbaarheid voor al onze dierlijke productieketens van eerste kwaliteit (zuivel, gecontroleerde GGO's, labels voor runderen, varkens of gevogelte, biologische producten...).

In z'n geheel legt ons Kwaliteitssysteem eisen op aan alle departementen van onze onderneming. Het biedt een maximale preventie tegen elke fout, elke afwijking en elke slechte fabricage, en permanente procedures voor de controle en correctie van eventuele niet-conformiteiten.  Deze striktheid en deze formalisering van het werk en van alle uitgevoerde controles in de verschillende productiestadia moeten ook aangetoond kunnen worden dankzij de systematische registratie ervan.

Het steunt op een volledige documentatie:
 

Een woordje uitleg...

 

1. Beschrijving van de organisatie en het productieproces
        - Verklaring van de directie
        - Voorstelling van de onderneming
        - Beschrijving van de functies
        - Organisatieschema
        - Productiediagram
        - Kritieke punten

 

2. Procedures:
* i.v.m. documentatie
        - opbouw
        - uitwerking
        - archivering
        - beheersing en verspreiding
        - informatie van het personeel
* i.v.m. het beheer
        - interne kwaliteitsaudits
        - opleidingsplan
        - HACCP-beheer
        - beoordeling door de directie
        - systeembeheer
* i.v.m. de inkoop
        - selectie en bestellingen
        - kwalificatie en opvolging van de leveranciers
        - kwalificatie en opvolging van de transporteurs
* i.v.m. het proces: diverse stappen:
        - ontvangst, overdracht en opslag
        - fabricage
        - het afvullen en opslaan van de afgewerkte producten
        - laden, transport en levering
        - hygiëne, reiniging en onderhoud
        - beheersing, controle en evaluatie van de kwaliteit, van de niet-conformiteiten en van
          de naspeurbaarheid
        - beheer en opvolging van de formulering
        - technisch-commerciële dienst

 

3. Registratie (basis van de naspeurbaarheid)
        - van de door de producten afgelegde weg
        - van de verschillende processen die de producten ondergaan
        - van de operatoren die ingrijpen op de producten
        - van de controles uitgevoerd op die producten
        - van het daadwerkelijke beheer van het Kwaliteitssysteem

Van elk product wordt zodoende het volledige traject van alle testen en alle reële fabricageomstandigheden die het doorlopen heeft in de loop van de verschillende stappen bewaard.  

Onze vennootschap wordt doorgelicht (via een audit) door een erkende externe instelling - zoals ‘Promag’ - die onze naspeurbaarheid komt controleren.  Naast deze verplichte externe audits voert onze onderneming ook interne audits uit om zich ervan te vergewissen dat ons Kwaliteitssysteem goed werkt en constant beter wordt:

TOP van de pagina