Maandelijkse informatie SCAR-brandstof

Bouwen en vernieuwen aan een aanvaardbare prijs : een duurzame partner op lange termijn voor vernieuwbare energie.

De technologische vooruitgang en de wetgeving omtrent dit onderwerp die strikter geworden is doen de comsumptie van energie en verhogen het gedeelte vernieuwbare energie. De bioenergie en de grondige  of haast neutrale vernieuwing  op het gebied van vernieuwing van de gebouwen geniet een grote aandacht van de de media en de politiek. Nochtans de toepassing op grote schaal nadert haar limieten de wind en de zon stellen een stockageprobleem:  ofwel de  overtollige energie stockeren en hoe bevoorraden bij een tekort ? Grondige vernieuwing rijmt met grote investeringen en lange recuperatietijd: 50.000 tot 100.000 euro voor de vernieuwing van een een eensgezinswoning ligt niet in ieders  bereik.

 

Het fenomeen "lock -in" waarbij een voorgaande  energiemaatregel een latere maatregel blokkeert  of minder efficient maakt kan worden vermeden door oplossingen met een progressieve benadering.
Dit laat toe een veel groter uitgelezen groep te mpobiliseren. Dank zij dit soort benadering kan de verbruiker in funktie van zijn budget zijn investeringen op lange termijn plannen en oplossingen kiezen die de beste recuperatietijd voorsytellen.
 

Bij de keuze  een verwarmingssysteem dat verbonden is met een vernieuwbare energie zoals bijvoorbeeld thermische zonnepanelen biedt mazout een antwoord  wanneer de zon en de wind tekort schieten en wanneer de vraag het aanbod overstijgt zoals in de winter.
Bovendien is deze vloeibare energie zoals de mazout gemakkelijk en  eenvoudig op te slaan  en de verbruiker moet nooit bijdragen in de kosten van het net.

 

Wanneer men weet dat volgens alle verwachtingen in 2040 zal nog 80 % van de wereldenergie geleverd worden door fossiele brandstoffen en  dat het perspectief van de reserves van petroleum door het gebruik van niet conventionele eneregie  verhoogd is tot meer dan 100 jaar.
Petroleum heeft  dus nog niet aan zijn laatste woord gezegd. Bovendien beschikt de haven van Antwerpen telt twee van de meest performante raffinaderijen ter wereld die tegelijkertijd een geheel vormen met de petroleumaktiviteiten van Rotterdam. Deze nabijheid van gesofistikeerde produktie is een extra voor elke verbruiker.

 

TOP van de pagina

Nederlands