Verkoopvoorwaarden

Dit zijn de belangrijkste, niet-uitputtende regels voor de verkoop van onze brandstoffen:

De prijzen van de prijslijst zijn uitgedrukt in euro per liter excl. btw of incl. btw, franco levering in een duidelijk aangegeven brandstoftank die in orde is met de wetgeving ter zake.

De prijzen zijn definitief op het ogenblik van de bestelling en afhankelijk van de per leveringsplaats geleverde hoeveelheden, met een minimum van 1.000 liter per leveringsplaats.

 

Betalingsvoorwaarden:

De eerste bestelling is betaalbaar bij de levering van de goederen (in contanten).

De volgende bestellingen zijn betaalbaar binnen maximum 30 dagen na factuurdatum, die de leveringsdatum is.

Facturen die niet betaald zijn binnen 30 dagen na de vervaldatum zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar met zich meebrengen.

Bij betaling binnen maximum 15 dagen na de factuur- en leveringsdatum, kan een eventuele niet automatisch toegekende korting afgetrokken worden, die in dat geval duidelijk vermeld is op de factuur.

(Zie Algemene verkoopsvoorwaarden)

 

TOP van de pagina

Nederlands