Onze verbintenissen i.v.m. brandstoffen

In welke optiek heeft onze landbouwcoöperatie SCAR een departement 'Brandstoffen' in het leven geroepen?
Welke extra kansen biedt deze afdeling aan de verbruikers van energie, wie ze ook mogen zijn?
Hoe onderscheidt onze onderneming SCAR zich van de andere distributeurs?

Om te antwoorden op deze diverse vragen, moeten we er eerst aan herinneren dat de landbouwwereld, waaruit onze landbouwcoöperatie groot is geworden, een grote verbruiker is en blijft van energie door haar talrijke landbouwmachines (tractoren en andere) en door de 'klimaatregeling' van heel wat stallen en bouwsels...
De distributie van brandstoffen past dus heel natuurlijk in het kader van ons duidelijk verlangen om aan onze coöperatieleden diensten te leveren.

Grote professionele en dus belangrijke en regelmatige verbruikers als klanten hebben ons ertoe verplicht en stellen ons ook in staat de kracht van ons aankoopvolume uit te spelen en de prijsconcurrentie te laten spelen, wat heilzaam is voor alle klanten, zowel landbouwers als particulieren...

Het op elk moment behouden van concurrerende prijzen is onze belangrijkste verbintenis!

De vakbekwaamheid, de correctheid en vooral de beschikbaarheid van ons verdeelnet vormen een tweede vanzelfsprekendheid waarvoor wij ons engageren. Ons departement 'Brandstoffen' biedt een beheer met een menselijk gezicht in de gedaante van Stany Muller en zijn team, die 24 uur op 24 bereikbaar zijn voor leveringen op elk moment en volkomen aangepast aan uw specificaties en/of eisen.

 

Tenslotte uit de wil om een perfecte service te verlenen in de brede zin zich in tal van initiatieven en verbintenissen:
 
- Opvolging, informatie, advies en antwoorden in het kader van de snel toenemende wetgeving inzake brandstoffen (opslagtanks en leefmilieu, diverse interventiefondsen, specifieke kwaliteiten van bepaalde brandstoffen voor tractoren, speciale winterkwaliteit...).
- Een facturering aangepast aan de specificiteiten van de landbouw m.b.t. accijnzen.
- Adviesverlening en verkoop van diverse specifieke randapparatuur (conforme tanks, overloopalarmen, antivries, oliën...).

 

Deze verbintenissen getuigen van onze werktrots en van het feit dat wij u met veel plezier ten dienste staan!

Eric Walin, Directeur             Stany Muller, Departementhoofd Brandstoffen

                   

 

Top van de pagina

Nederlands