Onze kwaliteitsverbintenissen

Kwaliteit! Is dat niet een van de meest misbruikte woorden?
Wat is haar drijvende kracht, en daaruit volgend over welke kwaliteit spreken we hier?

In het kader van SCAR vormt de kwaliteit een evidentie die beantwoordt aan de grondslag zelf van alle coöperatieve verenigingen: in alle transparantie beantwoorden aan een gemeenschappelijke behoefte van de aandeelhouders-gebruikers.

In deze optiek uit de invoering van een allesomvattend Kwaliteitssysteem op ondernemingsniveau, gestoeld op de begrippen naspeurbaarheid en verbintenis om te beantwoorden aan de specifieke kwaliteitsnormen voor elk van onze activiteiten, zich in een verlangen tot professionalisering en credibilisering van een historische, permanente kwaliteitsvoorrang van onze landbouwcoöperatie.

Concreet? SCAR heeft sinds 1995 haar hele werkorganisatie gestructureerd volgens een Kwaliteitssysteem dat rechtstreeks geïnspireerd is op de ISO 9002-normen.

 

De beoogde doelstellingen zijn:

- Naspeurbaarheid en transparantie op alle niveaus van de onderneming.
- Organisatorische doeltreffendheid, concurrentievermogen en minimalisering van de kosten van niet-kwaliteit.
- Garanties ten aanzien van specifieke en strikte normen voor elk van onze activiteiten (voeders, Granen & Zaden, brandstoffen), voor elk van onze dienstprestaties (fabrikaten, opslag, transport, leveringen, factureringen, inkoop, technische diensten...), en conformiteit op alle vlakken (hygiëne, voeding, productie...)
- Garanties ten opzichte van de hoge kwaliteitseisen die opgelegd worden door de aandeelhouders-klanten-gebruikers! (edele grondstoffen, gecontroleerde GGO's...).

 

Dit Kwaliteitssysteem is wel degelijk voor verandering vatbaar en wordt van jaar tot jaar aangevuld met nieuwe normen, beperkingen, eisen, procédés, zelfs specifieke organisaties...
Zo heeft SCAR de volgende diverse certificeringen en erkenningen kunnen verkrijgen:

 

ISO 9002   Diverse wettelijke erkenningen   FCA     GGO-Free
Biologische producten CERTISYS     Ketens met kwaliteitslabel
KAT   Plantaardige voedermiddelen en mengvoeder 

 

Dit welslagen illustreert de geest, het dynamisme, de werklust en de trots over het goed gedane werk van heel ons team! Het is en blijft onze beste garantie voor de toekomst!       

Eric Walin, Directeur             Philippe Pirson, Kwaliteitscoördinator

                   

 

Top van de pagina