Naspeurbaarheid

Wat is naspeurbaarheid nu echt, een woord dat te pas en te onpas gebruikt wordt!?
Is ze echt nuttig?

We willen eerst context en de ambities in herinnering brengen die aan de grondslag liggen van onze onderneming:

 

- De onderneming SCAR is actief in een fundamentele schakel van de voedingsketen, de dierenvoeding. Wij hebben dus, per definitie,  een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover onze klanten-landbouwers, maar ook tegenover de eindgebruiker !

 

- SCAR is een coöperatie  van landbouwers. Deze willen ten volle weten en beheersen wat ze te eten geven aan hun fokdieren...  Ze wensen de kwaliteit en het concurrentievermogen op de markt van hun dierlijke producten te beheersen via de fundamentele inbreng van het voer.

 

Het is dus logisch en coherent dat deze verantwoordelijkheid, deze kwaliteit en dit concurrentievermogen, die actief gewenst worden door de coöperanten, steunen op een volledige transparantie. Deze transparantie garanderen wij met name via een totale naspeurbaarheid van onze verschillende inkoopprocessen, formuleringen, productie, opslag en levering van ons mengvoeder!

Inderdaad, elke etappe en elk productie- en controleproces alsook de verschillende personeelsleden die ermee te maken hebben, zijn geïdentificeerd en geregistreerd, en dit voor elk van de geproduceerde mengeenheden...
 

Deze naspeurbaarheid maakt het ons zo mogelijk om te verzekeren en te bewijzen dat de klant precies krijgt wat hij gevraagd heeft! Dit maakt dus het hele systeem geloofwaardig: ze maakt het mogelijk te bewijzen en aan te tonen dat men wel degelijk gedaan heeft wat men beloofd heeft te doen...

Concreet kunt u ook de exacte oorsprong kennen van de verschillende grondstoffen voor elk van onze fabricages.  Sterker nog, u kunt ook onmiddellijk weten in welke formules, welke fabricages en welke leveringen een lot grondstof werd ingewerkt... U kunt ook weten welke doseer- en opslagsilo's, welke transportcellen van vrachtwagens bij elke fabricage betrokken zijn. ...De opeenvolging van mengsels in de fabriek nagaan en de werkelijke doseringen die gebruikt werden voor elke formule.... Welke de personeelsleden zijn die erin betrokken waren en welke controles werden uitgevoerd... en nog veel meer zaken.  Kortom, een echte 'zwarte doos'!

Naast de transparantie, de basis van onze landbouwcoöperatie, stelt deze naspeurbaarheid ons dus in staat  om snel en nauwkeurig elke eventuele fout of afwijking te achterhalen, plus de oorsprong ervan... Zo wordt elk 'hervallen' vermeden.
Dit maakt het ook mogelijk om elke ''kritiek' lot onmiddellijk en heel nauwkeurig af te zonderen, en dus de verdere verspreiding onmiddellijk af te bakenen en de omvang en de gevolgen van een eventueel probleem te beperken...
Tenslotte werkt naspeurbaarheid als controle-element en bevordert een gezonde wedijver bij het volledige personeel dat zich verantwoordelijk voelt, op eender welk interventieniveau.

Er kan nog veel gezegd worden over onze naspeurbaarheid... Het beste is u dit 'de visu' aan te tonen, met enkele concrete gevallen: uw leveringen!

Aarzel niet om daarvoor contact met ons op te nemen en/of voor meer inlichtingen via info@scar.be, of maak gebruik van onze Kwaliteitsservice on line.

 

Enkele typedocumenten van onze naspeurbaarheid:
          - Beweging van de voorraden per artikel en type
          - Batchrapport met de volgorde van de mengsels
          - Etiket
          - Leveringsbon
          - Reisblad

 

TOP van de pagina