Technische diensten

Ons technisch en commercieel team en zijn diensten

 

voedingsafdeling
 
Technische dienst runderen Technische dienst varkens Technische dienst pluimvee Technische dienst plantkundige

 

Het commerciële landbouwkundige team bestaat uit 9 technisch-commerciële afgevaardigden. Deze zijn verdeeld volgens goed afgebakende geografische zones :

 

Louis LINOTTE
Kommercieel verantwoordelijke voor de afdeling landbouw
Geografische sector: de hele activiteitszone van SCAR, nl. heel Wallonië.
Gsm : +32 (0)477 56 88 68
E-mail: helli@scar.be
Julien SCHILS
Geografische sector: regio van de Luikse en Luxemburgse Ardennen.
Gsm : +32 (0)473 73 13 66
E-mail: hejsc@scar.be
Jean-Marie WIOMONT
Geografische sector: Hesbaye, het noorden van Condroz en Brabant.
Gsm : +32 (0)475 35 10 25
E-mail: wiomont.jm@skynet.be
Merry MICHEL
Geografische sector: het oosten van de provincie Luik en de zones met de Duitse grens.
Gsm :+32 (0)473/51 00 37
E-mail: hemmi@scar.be
Dylan NAVAUX
Geografische sector: graszone, Land van Herve, Voeren. Gaume: vallée de la Semois. Régions Bertrix, Bièvre, Gedinne.
Gsm :+32 (0)473 84 43 45
E-Mail:hedna@scar.be
Ophélie MAENHOUT
Geografische sector: Land van Herve, Philippeville.
Gsm :+32 (0)473/51 00 10
E-mail: heoma@scar.be
Anthony GENREITH
Geografische sector: Condroz, Famenne.
Gsm : +32 (0)476 58 01 05
E-mail: heage@scar.be
Manu BONTEMPS
Geografische sector: Chimay.
Gsm :+32 (0)494 79 78 93
E-mail: bontemps.scar@gmail.com
 
       

 

Het voedingsafdeling

 

Julien SCHILS
Voedingsdeskundige en specifieke technische ondersteuning
Tél : +32 (0)087 69 20 43
E-mail: hejsc@scar.be
Frédéric TAETER
Voedingsdeskundige en specifieke technische ondersteuning
Tél : +32 (0)087 69 20 43
E-mail: hefta@scar.be

 

De technische dienst voor runderen

De technisch-commerciële dienst voor runderen houdt zich bezig met:

De analyse van het veevoeder

♦ De berekeningen van het voederrantsoen
Het berekenen van een voederrantsoen gebeurt volgens de behoeften van de boerderij en de kosten van het voer.
SCAR beschikt over nieuwe software die specifiek geschreven werd om voederrantsoenen te berekenen voor vakmensen: 'ALIM 32'.
Dit systeem geeft:
   - evaluatiecriteria van het voederrantsoen
         → belangrijkste berekeningscriteria van het aanbod  ten opzichte van de behoeften
             kg droge stof, VEM, DVE, OEB, macro-elementen   
         → criteria 'rantsoenindicatoren'
             % droge stof, % NDF, % ADF, % suiker, % zetmeel, Ca/P, VEM/ kg droge stof, DVE/kg droge stof, methionine, lysine
   - een duidelijke en didactische voorstelling
   - een economische indicatie
   - een voorraadbeheer en planning voor de veevoedervoorziening

♦ Het starten van het ImmunoFeed-concept

♦ De opvolging van de technische resultaten

Raadpleeg de bovenstaande lijst van de technisch-commerciële afgevaardigden

 

De technische dienst voor varkens:

De technisch-commerciële dienst voor varkens houdt zich bezig met:

♦ Het programma voor kuddebeheer: 'PLANITRUIE'.
Het verzamelen van dagelijkse teeltinformatie maakt het mogelijk om een maandelijks beeld te krijgen van de technische resultaten en om snel de sterkten en zwakten van de exploitatie op te sporen.

♦ Terbeschikkingstelling van een raadgevende veearts

♦ Organisatie van technische vergaderingen

♦ De sanitaire opvolging

♦ Partnerschap voor technisch-economische opvolging met het CIAP

Gedifferentieerde productieketens:

PQA

Porcs Plein-Air (varken met vrije uitloop)

Porc Biologique (biologisch varken)

♦ De ontwikkeling van de wetgeving

Onze technicus gespecialiseerd in varkensteelt is Nicolas Thiry.
E-mail: henth@scar.be
Handy: +32 473 84.43.45

De technische dienst voor pluimvee

De technische dienst van de landbouwcoöperatie verzekert, in nauwe samenwerking met de pluimveehouders, de opvolging van de veehouderijen om de prestaties en de rendabiliteit van de productie te optimaliseren.
De omkadering door SCAR omvat de adviezen op het vlak van de bouw en inrichting van veehouderijen, de interpretatie van de rendabiliteitsprognoses van de pluimveeproductie en de algemene opvolging van de pluimveeloten: technische inspecties en wegingen, aanbevelingen over de gebouwen en interpretatie van een balans van de technisch-economische resultaten van kweekgroepen.

De technisch-commerciële dienst voor pluimvee houdt zich bezig met :

♦De technische opvolging van veehouderijen

♦ De sanitaire opvolging in nauwe samenwerking met de veearts van de uitbating

Gedifferentieerde productieketens:

Poulet fermier

Biologische kippen

Kippen van eigen merken

♦ De ontwikkeling van de wetgeving

Onze technicus gespecialiseerd in het fokken van pluimvee, Louis Linotte.
E-mail: helli@scar.be
Gsm: +32 (0)477 56 88 68

 

De technische plantkundige dienst

De technisch-commerciële dienst voor fytosanitaire opvolging en bemesting van weiden en de belangrijkste teelten houdt zich bezig met:

♦ Bodemanalyses
 
♦ Advies en bemestings- en fytosanitaire schema's voor weiden en de belangrijkste teelten

 

TOP van de pagina

Nederlands