Onze verbintenissen inzake landbouwproducten

Een onderneming leeft allereerst door de mensen waaruit ze bestaat en die er elkaar opvolgen.
De landbouwers die onze landbouwcoöperatie gemaakt en geleid hebben, hebben altijd al het bewijs geleverd van creativiteit, doorzettingsvermogen en uitzonderlijk aanpassingsvermogen om het hoofd te kunnen bieden aan de enorme veranderingen in de wereld van de landbouw sinds meer dan een eeuw.

Niettegenstaande al die ontwikkelingen, blijft SCAR meer dan ooit trouw aan de doelstellingen van haar stichters in 1898: samen een geheel vormen om de landbouw een krachtig middel te bieden om de bloei van de sector te bevorderen.

Maar niets is ooit definitief verworven. Het is onze plicht om deze erfenis te beschermen en te laten opbrengen, voor het welzijn van onze generatie, maar ook voor de landbouwers van morgen.
Uw vertrouwen moeten wij elke dag opnieuw verdienen... wij zijn het onszelf verschuldigd vooruit te kijken!

Ook vandaag willen we onszelf voortdurend overtreffen, onszelf onophoudelijk in vraag stellen door een beleid uit te werken van kennis, concurrentievermogen, kwaliteit, transparantie en communicatie.

 

Onze doelstellingen zijn nog altijd:

- In alle transparantie concurrerende voedingsmiddelen aanbieden van de beste kwaliteit voor uw vee of kwekerij.
- Een gebruiksvriendelijke en professionele dienst aanbieden met voedertips en technieken voor de boerderij.
- In al onze activiteitsgebieden (commerciële dienst, bestellingen, productie, levering...) een dienst bieden gestoeld op vakbekwaamheid en nabijheid bij de klant.
- Tegen concurrerende prijzen een volledige en gediversifieerde waaier van producten en diensten aanbieden.
- Een doeltreffende en krachtige beslissingsstructuur behouden zodat de landbouwers meester blijven over hun middelen.
- Billijke algemene verkoopsvoorwaarden toepassen voor alle coöperatieleden-klanten.
- Structuren voor de diversificatie in de landbouw invoeren en uitwerken die de landbouwer meerwaarden bieden en onafhankelijkheid verschaffen.
- De landbouw verdedigen en promoten bij de overheden, bij de verschillende medespelers en schakels in de wereld van de landbouw en levensmiddelenindustrie, bij het grote publiek en de eindverbruiker.

 

Wij geven elkaar de middelen om samen te slagen binnen een steeds moeilijkere concurrentiële context.

Deze dynamische mentaliteit is de onze en zal de onze blijven.

Eric Walin, Directeur             Joseph Colyn, Voorzitter van de RvB.      

                   

 

Top van de pagina

Nederlands