Verkoopvoorwaarden

Dit zijn onze belangrijkste, niet-uitputtende verkoopvoorwaarden:

     - De prijzen uit de prijslijst zijn uitgedrukt in euro per 1000 kg (excl. btw) voor goederen gefabriceerd door SCAR (assortiment VITAL-voeders).

     - De prijzen op de prijslijst zijn uitgedrukt in euro per eenheid voor distributieproducten (boeken, masterfood, Natural, hooi, stro....).

     - De prijzen zijn opgesteld voor franco levering in minimumhoeveelheden afhankelijk van de productcategorie (gelieve ons te raadplegen)

     -  Hoeveelheidskortingen volgens de productcategorieën.

 

Betalingsvoorwaarden:

     - De eerste bestelling is betaalbaar bij de levering van de goederen (contant).

     - De volgende bestellingen zijn betaalbaar te Herve binnen 30 dagen na factuurdatum (= de leveringsdatum).

     - Facturen die niet betaald zijn binnen 30 dagen na de vervaldatum zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar met zich meebrengen.

     - Eigendomsvoorbehoud: SCAR blijft als verkoper eigenaar van de goederen zolang het bedrag van de gekochte goederen niet volledig betaald werd. De risico's zijn voor rekening van de koper.

     - De levering is gratis voor een bestelling van een bedrag van 300 € of meer zonder btw. De deelname in de verpakkings- en leveringskosten voor een bestelling minder dan 300 € bedragen 50 Euro zonder btw.

(Zie Algemene Verkoopvoorwaarden)

 

TOP van de pagina