Historiek

De landbouwcoöperatie SCAR is in 1898 opgericht in het land van Herve en verenigt vandaag meer dan 2.400 actieve coöperatieleden-kwekers in de diverse takken van de veehouderij (melk- en vleesrunderen, schapen, varkens en pluimvee) en in verschillende geografische zones (vooral in het Plateau van Herve, maar ook de Condroz, Eifel, Ardennen, Hesbaye, Beneden-Maas, Duitstalige streken, Brabant, Groot-Hertogdom Luxemburg enz.).

'Fotoalbum'

Hoe kon een dergelijke coöperatieve bezieling ontstaan, zich uitbreiden, ontwikkelen en... zich in stand houden?

Hoewel het bijna onmogelijk is om een eeuw aan inspanningen, aanpassingen, ontwikkelingen en uitdagingen in de landbouw samen te vatten, vermelden we hier toch enkele scharnierdata van onze landbouwcoöperatie:

 

1896: De oprichting, als reactie op de grote landbouwcrisis van 1890, van de landbouwcoöperatie 'Coopération Agricole du Pays de Herve', door 91 medewerkers die intekenden op 279 aandelen van 50 Fr. Deze landbouwcoöperatie werd in 1915 ontbonden, maar vormde de eerste aanzet tot onze landbouwcoöperatie van 2 jaar later.

 

1898: Stichting van de landbouwcoöperatie 'Meunerie Agricole du Pays de Herve' met een minimumkapitaal van 100.000 Fr.

 

1914: Brandstichting van de molen door het Duitse leger.

 

1916: Heropbouw van de molen.

 

1934: Overname van het 'Syndicat Agricole du Pays de Herve'.

 

1940-1945: De 'grote oorlog' remt de activiteiten van de landbouwcoöperatie gevoelig af.

 

1948: De landbouwcoöperatie, tot dan toe strategisch en operationeel beheerd door landbouwers, met arbeiders en bedienden als personeel, vaak ook landbouwers (maar 'na hun uren' dan), wordt professioneel: het dagelijkse beheer wordt toevertrouwd aan 'vaste krachten', altijd nauw verbonden met de landbouwwereld; de beslissingsstructuren tekenen zich af op twee niveaus, die overigens nu nog bestaan. Coöperatieleden-landbouwers vaardigen hun Raad van Bestuur af, die de vaste 'kaderleden' benoemt, onder wie een directeur voor het dagelijkse bestuur.

 

1952: Fabricage van een volledig assortiment mengvoer voor runderen, varkens en pluimvee.

 

1965: Fusie van de 'Meunerie Economique Sartoise', de landbouwcoöperatie gesticht in 1913 en de 'Meunerie Agricole du Pays de Herve' omgevormd tot S.C.A.R., Sociétés Coopératives Agricoles Réunies des régions herbagères', waarvan de zetel in Herve blijft.

 

1966-1968: Investering in nieuwe silo's, modernisering van de productiefabriek en bouw van de huidige kantoren.

 

1972: Start van de levering van voeder in bulk.

 

1973-1974: Volledige automatisering van de fabricage van mengvoeders.

 

1980: Aankoop van de molen van Argenteau, opslag- en bevoorradingscentrum aan de rand van de Maas en het Albertkanaal.

 

1981: Fusie met de landbouwcoöperatie 'Syndicat Agricole de Henri-Chapelle'.

 

1985: Informatisering van de administratie op IBM-computers.

 

1988: Algemene renovatie van het besturingssysteem met beheerscomputers en PLC's.

 

1990: - Fusie met de nv Ets Muller uit Waimes - Uitbreiding van de activiteiten van SCAR
             via een Departement voor de distributie van brandstoffen, sindsdien flink uitgebreid.
           - Investeringen in Argenteau in een nieuwe goederenontvangst, Allmash-mengsels
             en verzending.
 

1991: Overname van de etablissementen Mornard uit Dison en oprichting van een nieuw departement Granen & Zaden en Tuinartikelen.

 

1992: Bouw van een nieuwe opslagloods in de haven van Argenteau.

 

1993: - Overname van de n.v. H. Mertens uit Büllingen.
           - Begin van het ophalen van graangewassen in de Condroz.

 

1994: - Bouw van de eerste opslagloods voor Granen & Zaden in Herve.
           - Inwijding in Waimes van een nieuwe fabricage-eenheid voor 'Bulk-Blending'-
              meststoffen.

 

1995: Trouw aan haar doelstellingen van transparantie en kwaliteit, is SCAR de eerste fabrikant van mengvoeders in Wallonië die een Totaal Kwaliteitssysteem uitwerkt met ISO 9002-certificaat.

 

1996: Certificering door Ecocert van de eerste fabricages van biologisch mengvoeder in België.

 

1997: - Ontwikkeling van de activiteiten van het Departement Granen & Zaden via de
              overname van de etablissementen Dupont uit Vivegnis en de investering in speciale
              productiesystemen van korrels en graanmengsels.
           - Volledige informatisering van het beheer, de automatisering en de naspeurbaarheid
              van de fabrikaten uit de mengvoederfabriek van Herve.

 

1998: - SCAR viert zijn honderdste verjaardag: koninklijk bezoek, ± 3.000 personen
             aanwezig op de 'Open Dagen', 850 maaltijden, academische zitting...
            - Investering in een automatische zakkenvulmachine.

 

2000: Bouw van de tweede opslagloods voor Granen & Zaden te Herve: meer dan 3.200 verschillende referenties worden er opgeslagen.

 

2001: Nieuwe erkenningen als fabrikant van mengvoeders en officiële GMP-certificering van het Kwaliteitssysteem van SCAR voor de fabricage van mengvoeders, transport, opslag en handel in grondstoffen.

 

2002: Automatische palletisering en volledige zakkenvulllijn.

 

2003: Integratie van de HACCP-normen en -principes en officiële erkenning van de GMP+ -praktijken.

 

2004: - Volledige informatisering van het beheer, de automatisering en de naspeurbaarheid
             van de opgeslagen goederen en Allmash-fabrikaten in de zetel van Argenteau-Visé.
           - Investering in een eenheid voor kleine verpakkingen voor het departement Granen &
              Zaden.

 

2005: Ontwikkeling van de activiteit van het departement Granen & Zaden en Tuinartikelen in Vlaanderen, Nederland, Duitsland en Noord-Frankrijk.

 

2006: - Bouw van een ontvangst- en opslagloods voor graangewassen en meststoffen in
             Ouffet.           
           - Website en Online dienst SCAR.
           - Integratie en volledig beheer via streepjescodes  van de voorraden en voorbereiding
              bestellingen van het Departement Granen & Zaden.

 

2007: - Overnamen van het huis Bruyères van Visé.
           - Scar bevestigt haar kommerciële doorbraak van haar landbouwafdeling in het Groot -
              Hertogdom Luxemburg.

 

2008: Scar viert met een spektakelavond die haar traditionele algemene vergadering afsluit,  haar 110 jarig bestaan ten dienste van de landbouwers.
 

Dit rijke verleden werd bij menige gelegenheid in de verf gezet, met name via talrijke kleurrijke en befaamde jubilea, altijd gekenmerkt door het toenmalige verenigingsleven van de landbouwers: feesten voor de 50e, 75e en de 90e verjaardag, oogstfeesten, talrijke inwijdingen, decoraties of andere evenementen. Deze zijn overvloedig geïllustreerd en staan in onze brochure die in 1998 werd uitgegeven ter gelegenheid van ons honderdjarige bestaan.

Deze feestelijkheden ter gelegenheid van de honderdste verjaardag in de zomer van 1998, met als orgelpunt het bezoek van Hunne Majesteiten, Koning Albert II en Koningin Paola, blijft ongetwijfeld een groot moment in onze geschiedenis. Dit bezoek, dat de gelegenheid was voor een echte ontmoeting met de landbouwwereld, vormt een nadrukkelijk eerbetoon aan de landbouwers die onze landbouwcoöperatie opgericht hebben en gewerkt hebben aan haar groei en bloei. Het moedigt ook jonge landbouwers aan die zich willen engageren in de landbouwcoöperatie ter ondersteuning van hun beroep.

Het meest opmerkelijke is dat het aanpassings- en groeivermogen waarvan 6 tot 7 generaties landbouwers het bewijs geleverd hebben, nooit de doelstellingen en aspiraties van de stichters van onze landbouwcoöperatie hebben verraden: SCAR blijft een onderneming die niet alleen gezond, modern en dynamisch is, maar ook en altijd beheerd werd en wordt door en voor de landbouwers!

 

'Fotoalbum'

 

Uw landbouwcoöperatie SCAR biedt u in alle transparantie een volledig en ongeëvenaard palet hoogwaardige voeders en diensten aan, die de concurrentie aankunnen en gericht zijn op uw specifieke en regionale behoeften. Onze groei zowel geografisch als qua volume, toont de coherentie van dit werken in de nabijheid van de klanten aan.

De geschiedenis herhaalt zich... en versnelt: de huidige economische perspectieven, vooral die welke onze landbouw kent, leggen meer dan ooit een waakzaam, efficiënt en anticiperend beheer op.

SCAR is altijd een stap voor geweest op de uitdagingen in haar honderdjarige bestaan. Aan ons om de toekomst te grijpen!

 

2009: Investering in 350 m2 zonnepanelen op het dak van een van onze twee graan- en zaadloodsen:  Voortaan produceert SCAR het equivalent van het jaarlijkse verbruik van ±  15 gezinnen of 4% van het jaarverbruik van onze vestiging in Herve binnen de eigen muren! 

2010: de ScarWebShops gaan online
Dankzij deze unieke e-Business platformen hebben alle klanten - landbouwers, kleinhandelaars in granen, evenals particuliere consumenten van brandstof - op veilige en zekere wijze toegang tot het systeem om:
    {- wanneer ze maar willen, bestellingen te plaatsen,
    {- prijzen te analyseren en hun bestellingen te begroten,
    {- hun bestellingen op te volgen,
    {- de staat van hun facturen en andere financiële rekeningen op te volgen,
    {- bepaalde noteringen op te volgen.

 

2011: investering in een volautomatische opzak- en palletiseerlijn voor onze All-Mash productiesite voor runderen en paarden in Argenteau.

 

2012: "2012, Internationaal jaar van de samenwerking"

Ter zake neemt onze coöperatie SCAR deel aan en organiseert ze tegelijk verschillende evenementen die het waarom en het hoe van de coöperatie valoriseren of in vraag stellen ...
(debatten, conferenties, artikelen, etc.)

3 juin  2012: SCAR houdt open huis "Alles wat je altijd al had willen weten over onze coöperatie, onze troeven, onze verschillen"
Debatconferentie over coöperatie, bezoeken, tentoonstellingen, de SCAR partner "smaak"ketens, etc.
De open huis happening werd in een enkele dag gebundeld en richtte zich in eerste instantie op de wereld van de landbouw. Niet minder dan 600 nieuwsgierige landbouwers waren verrast te ontdekken dat hun coöperatie nog zoveel extra diensten en specificiteiten te bieden had. Bijkomende troef: ook deze editie van open huis werd volledig georganiseerd en gedragen door onze medewerkers!

 

Avril 2013: de coöperatie SCAR is zich maar al te zeer bewust van de alsmaar toenemende problemen waaraan jonge landbouwers het hoofd moeten bieden en de raad van bestuur zet dan ook, na goedkeuring van de algemene vergadering, het "Jongerenplan: SCAR morgen!" in de steigers.

 

TOP van de pagina