Beslissingsstructuren

De Algemene vergadering   De Raad van Bestuur   Functioneel organigram

Onze beslissingsstructuren trachten de strategische en 'politieke' macht in handen van de landbouwers te garanderen, met tevens een optimalisatie van het beheer op operationeel vlak, op het vlak van de bedrijfsleiding en het dagelijks economisch beheer, via specialisten bedrijfsbeheer en uit de sector van de productie van veevoeders. Vanuit dit oogpunt kunnen onze beslissingsstructuren als volgt geschematiseerd worden:

De band tussen de strategische macht van de bestuurders-landbouwers die een mandaat gekregen hebben van de Algemene Vergadering en de klassieke bedrijfsleiders in andere ondernemingen, wordt dus verzekerd door het Beheerscomité, samengesteld uit de directeur en twee bestuurders (de vice-voorzitter en de voorzitter), een echte permanente band (± 1 maal per week!) voor 'de controle en de gezonde wedijver' tussen deze twee bevoegdheidsniveaus.

 

De Algemene vergadering

De soevereine Algemene Vergadering wordt minstens een keer per jaar gehouden om het boekhoudjaar af te sluiten. Gewoonlijk wordt ze bijeengeroepen in april van het jaar dat volgt op het boekjaar en brengt in alle gastvrijheid alle coöperatieleden samen die dit wensen, met als basisregel: een man = een stem! Ze heeft beslissingsrecht over de goedkeuring van het resultaat, de ontlasting van de bestuurders, de verdeling van het resultaat en de bestuursmandaten. Het is tevens de gelegenheid om samen te komen, na te denken en te debatteren over de toekomst van onze landbouwcoöperatie.

Bij uitzonderlijke gebeurtenissen (statutenwijziging, fusie, liquidatie of andere...) kan op elk moment een buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden.
 

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt gemiddeld 8 à 9 keer per jaar samen en bestaat uitsluitend uit landbouwers die representatief zijn voor de verschillende regio's (Plateau van Herve, Hoge Ardennen, Eifel, Condroz, Haspengouw...) en veehouderijen (melkkoeien, fok- en mestrunderen, varkens, biologische kweek...) die door SCAR bediend worden.

Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit (links-recht):

- J.Bastin (bio melkhouderij en kippenhouderij in Stavelot)
- J-M.Pierret (melkhouderij in Chimay)
- A. Demonceau (melkhouderij in Blegny)
- Ch.Renard (melkhouderij in Waimes)
- B.Dewalque (melkhouderij in Stavelot)
- J.Pichot (melkhouderij in Jalhay-Fouir)
- J.Colyn (melkhouderij en varkenshouderij in Herve)
- J.Detiffe (melkhouderij in Wegnez)
- H.Larondelle (melkhouderij in Baelen)
- R.Leroux (melkhouderij in Lierneux)
- D.Gustin (melkhouderij in Walhorn)
- D.Collienne (biologische melkhouderij in Sprimont)
- F.Jennes (melkhouderij in Charneux)
- M.Delhez (melkhouderij in Herve)

 

Functioneel organigram

Een onderneming leeft pas door de mensen waaruit ze is samengesteld... en die elkaar opvolgen!
Het sociale klimaat en de sfeer in SCAR zijn het spiegelbeeld van haar aard, haar omvang en haar structuren: resoluut menselijk, bezield door een dynamische en harmonieuze geest, met de 'smaak' van degelijk werk! Het is niet voor niets dat de grote meerderheid van het personeel er zijn hele carrière doorbrengt!

Maar om volkomen operationeel en vervangbaar te zijn, is een organisatie zichzelf verplicht om samengesteld te zijn op basis van een optimale verdeling van de functies. Om die reden stellen we u het functioneel organigram van SCAR voor... hier klikken

 

TOP van de pagina