Zetels en depots

Activiteiten, structuren en wegbeschrijving

  Herve   Argenteau   Büllingen   Waimes

Henri-Chapelle   Ouffet   Clavier   Walhorn

 

Zetel van Herve      

23, rue des Martyrs, 4650 Herve
Reisroute
Tel : 0032-87/67.89.99
Fax : 0032- 87/67.89.96
Mail : info@scar.be

Activiteiten:
   - Maatschappelijke zetel - facturering - boekhouding   
   - Fabricage en verpakking van voer in korrels, meel en zaad
   - Logistiek voor bulk en zakken, Landbouw en Granen & Zaden
   - Technische en commerciële diensten
 

De volledig geautomatiseerde fabriek van Herve, zowel wat de productie betreft als het beheer van de 'naspeurbaarheid', verwerkt zowel landbouwproducten als granen & zaden.

Het logistieke centrum van Herve maakt een 'just in time'-beheer mogelijk met streepjescodes voor de opslag, de voorbereiding en de levering van om en bij de 3.500 referenties, zowel in bulk als verpakt in zakken.

Zetel van Argenteau     
21,Chaussée d'Argenteau, 4601 Visé
Reisroute
Tel :  0032-43/79.11.17
Fax : 0032-43/79.48.74
Mail : info@scar.be

Activiteiten:   
   - Bevoorrading en verzending van grondstoffen per binnenschip
   - Opslag van grondstoffen (± 10.000 ton)
   - Handel in grondstoffen (silo's van Argenteau)
   - Ontvangst van pas geoogste graangewassen
   - Fabricage van Allmash-mengsels voor runderen

Door zijn infrastructuur voor bevoorrading en opslag aan de rand van de Maas, biedt de haven van Argenteau-Visé een echt inkoopvoordeel, dat de basis vormt van het concurrentievermogen van SCAR.

De Allmash-productie-eenheid van SCAR Argenteau maakt het mogelijk om via een ultramoderne uitrusting en een geautomatiseerde naspeurbaarheid, mengsels 'naar keuze', grondstoffen 'meteen op de boot', en uiterst concurrerende Allmash-melassemengsels te produceren.

Zetel van Büllingen
40, Brückberg,  4760 Büllingen
Reisroute
Tel :  0032-80/64.70.49
Fax : 0032-80/64.22.24
Mail : info@scar.be

Activiteiten: 
   - Fabricage ter plaatse van uitsluitend biologische mengvoeders   
   - Tussendepot voor landbouwers in de buurt: meststoffen, voeders, bestellingen
   - Kleinhandel 'Graineterie de Büllingen' (Granen & Zaden)
   - Bruggenhoofd voor de export naar Duitsland en het Groot-Hertogdom Luxemburg

De productie-eenheid van SCAR Büllingen fabriceert uitsluitend en dus zonder gevaar voor ongewenste verwisselingen, een volledig en gediversifieerd assortiment biologische voeders (korrels en Allmash voor runderen, meel en korrels voor pluimvee, meel en korrels voor varkens enz.).

Zetel van Waimes
8, rue de Bouhémont, 4950 Waimes
Reisroute
Tel Brandstoffen :  0032-80/67.02.20
Tel Winkel graan en zaadhandel: 0032-80/67.02.24
Fax : 0032-80/67.02.29
Mail : info@scar.be

Activiteiten:     
   - Logistiek, opslag en distributie van brandstoffen  
   - Opslag (± 5.000 ton) en fabricage van bulk-blending-meststoffen
   - Tussendepot voor landbouwers in de buurt: meststoffen, voeders, bestellingen
   - Kleinhandel 'Granen & Zaden van Waimes'
   - Opslag van biologische grondstoffen

De ploeg van het Departement Brandstoffen kan voor deze activiteit in Waimes over een specifiek centrum voor opslag en logistiek beschikken.

De infrastructuur voor de opslag in boxen te Waimes biedt een grote voordeel voor de aankoop van meststoffen, gekoppeld aan een soepele en moderne productie-eenheid van bulk-blending-meststoffen.

Zetel van Henri-Chapelle
1, rue de la Chapelle, 4841 Henri-Chapelle
Reisroute
Tel : 0032-87/88.05.47
Fax : 0032-87/89.03.10
Mail : info@scar.be
 
Activiteiten:     
   - Fabricage van specifieke granen & zaden voor vogels en kleine knaagdieren
   - Tussendepot voor landbouwers in de buurt: meststoffen, voeders, (bestellingen)

De vestiging van Henri-Chapelle verzekert uitsluitend de fabricage van zeer specifieke diverse korrelmengsels voor vogels, evenals mengsels in vlokken of geëxtrudeerd en korrels voor kleine knaagdieren.

Depot van Ouffet
4, rue aux Oies, 4590 Ouffet
Reisroute
Tel : 0032-86/43.41.58
Fax: 0032-86/43.32.89
Mail : info@scar.be
 
Activiteiten:      
- Ontvangst en opslag (± 3.000 ton) van graangewassen en/of meststoffen  
- Tussendepot voor landbouwers in de buurt: meststoffen, graangewassen, voeders, zaden enz.
- Kleinhandel 'Granen & Zaden van Ouffet'

De volledig nieuw hall voor de opslag van meststoffen en/of graangewassen van Ouffet, getuigt van de wil van de landbouwcoöperatie SCAR om een commerciële nabijheid bij de klant te ontwikkelen met zijn coöperatieleden-klanten.

De winkel 'Granen & Zaden van Ouffet', gelegen tegenover het depot, is de kans om een permanente commerciële aanwezigheid ter plaatse te bieden, gekoppeld aan een optimale spreiding van de ladingen over twee commerciële volumes...
 

Depot van Clavier
1, rue Clavier-Station, 4560 Clavier
Tél :  0032-85/41.11.39
Fax : 0032-85/41.24.10
Mail : info@scar.be
 
Activiteiten:  

- Opslag (± 3.000 ton) van graangewassen en/of meststoffen  
- Tussendepot voor landbouwers in de buurt: graangewassen, voeders

De gehuurde vestiging in Clavier stelt de coöperatieleden-klanten van SCAR uit de streek een tussendepot ter beschikking waarin ze hun graangewassen na de oogst kunnen opslaan.
 

 

Silo's van Walhorn
8, rue Merols, 4711 Walhorn
Tél :  0032-87/65.98.82
Mail : info@scar.be
 
Activiteiten:      

- Tussendepot voor landbouwers in de buurt: meststoffen

De silo's van Walhorn bieden de landbouwers-coöperatieleden veefokkers uit de streek van Eupen een tussenopslagmogelijkheid in de regio voor de bevoorrading van meststoffen.

 

Top van de pagina