Activiteiten

Landbouw   Graan- en zaadhandel   Brandstoffen

Hoewel de oorsprong en het aandeelhouderschap van de landbouwcoöperatie SCAR het primaire werkgebied bepalen, met name de fabricage en de distributie van veevoeders, en de commercialisering van diverse middelen voor de landbouw, heeft de landbouwcoöperatie in de loop van haar geschiedenis en naast dit historische 'Departement Landbouw', nog twee andere activiteiten ontwikkeld ter diversifiëring, die vandaag volwaardige departementen geworden zijn: het Departement Granen & Zaden en Tuinartikelen en het Departement Brandstoffen.

De bewezen operationele en economische complementariteit van deze drie departementen versterkt het concurrentievermogen en de totale economische rendabiliteit van de landbouwcoöperatie aanzienlijk.

Hieronder vindt u meer details over deze drie grote activiteitssectoren:

 

Departement Landbouw (± 55 % van de omzet)

Activiteiten:  
- Fabricage en verdeling van traditionele mengvoeders voor runderen, varkens, pluimvee, schapen en konijnen, en van biologische voeders en mineralen
- Distributie van melkpoeder, likemmers en likblokken, hygiënische producten, silo's, broeikassen en divers klein materiaal
- Distributie en fabricage van meststoffen (enkelvoudige, bulk-blending en samengestelde mengvoeders)
- Distributie van weidezaden, graangewassen, maïs enz.
- Distributie van fytosanitaire producten

Klanten: ± 1.200 landbouwers en handelaars

Activiteitsgebied: Wallonië, Groot-Hertogdom Luxemburg, Oost-Vlaanderen, Duitse Eifel

Technische diensten: technische opvolging, berekeningen van voederrantsoenen, analyse van het veevoer en de grond, berekeningen van de bemesting en grondverbeteringsmiddelen, keuringen van graangewassen, proeven op gewassen, partnerschappen met ketens enz.

 

 

Departement Graan- en zaadhandel en Tuinartikelen (± 25 % van de omzet)

 Activiteiten:
- Fabricage en verdeling van voedingsmiddelen (korrels, zaadmengsels, vlokken, meel, korrels, melasse, sticks enz.) voor kleine fokkerijen, hobby- en gezelschapsdieren (pluimvee, konijnen, kleine knaagdieren, kleine herkauwers, vogels, duiven, paarden, honden, katten enz.): Vital-voeder, privé-labels, kleine verpakkingen
- Distributie van speciale voeders en additieven voor kleine veebedrijven, hobby- en gezelschapsdieren: Natural, Gamiferme, ...
- Distributie van tuinproducten (meststoffen, tuinaarde, schors, zaden, middelen voor planten enz.)
- Distributie van divers klein materiaal voor hobbykwekerijen
- Distributie van de Artémis-boeken (kwekerijen, tuinen, vrije tijd, keuken enz.)

Klanten: ± 300 hobbyzaken (kleinhandelaars) Granen & Zaden en Tuinartikelen

Activiteitsgebied: Wallonië, Groot-Hertogdom Luxemburg, Oost-Vlaanderen, Duitse Eifel, Noord-Frankrijk

Diensten: Tips voor inrichting en opvolging van winkels voor hobby Granen & Zaden en Tuinartikelen, ± 3.500 referenties, wekelijkse leveringen, panelen, prospectussen enz.

 

 

Departement Brandstoffen (± 20 % van de omzet)

Activiteiten:
- Thuislevering van diesel, stookolie, benzine  
- Distributie van petroleum, gas en motoroliën
- Commercialisering van stookolietanks volgens de normen  

Klanten: ± 2.500 landbouwers en particulieren

Activiteitszones: Plateau van Herve, Waimes en aangrenzende gemeenten, vallei van de Ourthe enz.

Diensten: sneldienst, wettelijke opvolging, 'info mazout' (stookolie-informatie).

 

Deze drie departementen verdelen oordeelkundig hun activiteiten over vijf zuiver operationele zetels met specifieke producties. Deze vijf volledig geautomatiseerde productievestigingen, zijn onderling met een computernetwerk verbonden voor een optimaal op te volgen en gecentraliseerde beheer van de voorraden, goederenontvangst, facturering en boekhouding. Ons voluntaristische beleid op het vlak van investeringen, ontwikkeling en permanente modernisering, gekoppeld aan een organisatie zonder dubbel gebruik, staat garant voor het concurrentievermogen van onze onderneming. Diverse depots voor de ontvangst van graangewassen en de opslag van meststoffen verzekeren ook een aanwezigheid in de buurt van onze klanten-landbouwers. Tenslotte bieden drie magazijnen Granen & Zaden, rechtstreeks verbonden met de productievestigingen of depots, hun een optimale verdeling van hun ladingen over andere commerciële volumes...
De activiteiten van onze drie departementen kunnen we schematisch als volgt uitsplitsen: hier klikken

 

TOP van de pagina