Dierenvoeding: R&D

Voeding voor dieren is een echte wetenschap geworden... in voortdurende ontwikkeling! 

 

Naast de zuiver economische criteria die de directe rendabiliteit voor de landbouwer beogen via optimalisering van de technische prestaties van het dier (vruchtbaarheid, verbruiksindex, gemiddelde dagelijkse toename, gehaltes en verhoudingen van de nuttige stoffen in de melk, levensduur, immuniteit, rendement en kwaliteit van het karkas, 'gezondheidsvoer'...), moet de voedingsdeskundige vandaag ook rekening houden met de criteria die bv. te maken hebben met het milieu, de volksgezondheid en ook met de smaken en de gevoeligheid van de consument.

 

De exponentiële ontwikkeling van de genetica van onze dieren, gekoppeld aan de permanente modernisering van onze structuren, apparatuur, hulpmiddelen en kweekmethodes, en met de wetgevende omkadering van onze sector, leidt ook tot een continue invraagstelling van onze kennis over en van de voedingswijze van ons vee!

 

Binnen deze context spreekt het voor zich dat elke fabrikant van veevoer die zichzelf respecteert de verzamelde gegevens oordeelkundig moet 'verteren' en integreren op basis van de talrijke wetenschappelijke onderzoekingen terzake over de hele de wereld.

 

Naast dit constante luisteren naar en deze permanente registratie van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen op gebied van de dierenvoeding, spitst onze dienst voeding zijn onderzoeks- en ontwikkelingswerk zich toe op -- in onze ogen -- drie hoofdlijnen om een praktische en concrete toegankelijkheid te behouden van de wetenschappelijke vooruitgang op het vlak van de boerderij, die rechtstreeks nuttig gebruikt kan worden door de leden van onze coöperatie:

 

1. Het in stand houden van overleg of een rechtstreekse en continue samenwerking met de landbouwfaculteiten aan onze universiteiten en neutrale diergeneeskundige instellingen (FUSAGx, ULG, UCL). Dit uit zich eventueel door beschermheerschappen van onderzoeken, zelfs rechtstreekse toepassingsproeven (keuze en selectie van tarwevariëteiten naargelang van hun viscositeit en verteerbaarheid voor het pluimvee, grondverbeteringsmiddelen voor graangewassen verrijkt met seleen als natuurlijke hulpbron en met een effect op de gezondheid van diverse takken van de veeteelt, de optimalisatie van mineralen en vitaminen en de voeding tijdens het droogzetten van melkkoeien, het nuttige gebruik van koolzaadschilfers bij het vetmesten van stierkalveren...)
2. Uitvoering - in overleg met een openbare of privé-instelling - van toegepaste proeven op nieuwe producten (beschermde proteïnen, beschermde methionine, beschermde vetstoffen, geëxtrudeerde producten...)
3. Behoud van een nauwe, permanente band tussen de formulering en de direct meetbare prestaties op de boerderij: SCAR heeft gebruik gemaakt (en zal er altijd gebruik van maken) van de ervaring van een 'voedingsdeskundige-formuleerder' die rechtstreeks geconfronteerd wordt met de realiteiten van de boerderij en met de resultaten en de reële prestaties van zijn voeders. Het formuleringswerk volledig verminderen tot een louter theoretisch bureauwerk, volledig geïsoleerd van het opvolgingswerk en de praktische technische raadgevingen op de boerderij lijkt ons ongepast en met als enige bekommernis het rendement op korte termijn!

 

Deze drie hoofdlijnen hebben ons in staat gesteld bepaalde ideeën, zelfs bepaalde 'mirakelproducten' te ontdoen van hun geheimzinnigheid, maar ook en vooral een bepaalde kennis te verkrijgen of zelfs echte wetenschappelijke vooruitgang te boeken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 

♦ Higth top: het onontbeerlijke voer voor uw drooggezette koeien die extra veel melk produceren.

 

♦ Lijnschilfers, een winnende alternatief voor de vestmester.

 

♦ Koolzaadschilfers voor het telen en vetmesten van runderen: een nuttig gebruik van regionale nevenproducten in tegenstelling tot andere producten die diverse complexe behandelingen moeten ondergaan.

 

♦ Het mineraal 'Chelamine' verrijkt met spoorelementen in de vorm van chelaat als extra voor extra veel melk producerende koeien.

 

♦ Etherische oliën: een verantwoord alternatief voor synthetische groeibevorderende middelen.

 

♦ Stimulering en ontwikkeling van de pensmaag door optimalisatie van de ADF-en zetmeelwaarden bij jonge kalveren.

 

TOP van de pagina